Wet- en regelgeving noodverlichting

De Arbowet en het Bouwbesluit 2012 vormen de basis voor de inrichting en het onderhoud van de noodverlichtinginstallatie. Het geheel van wet- en regelgeving is complex, maar onze noodverlichtingsdeskundigen kunnen u hierover deskundig informeren.

Met de komst van het nieuwe Bouwbesluit 2012 zijn Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit 2008 komen te vervallen. Bouwbesluit 2012 kijkt naar de functie en het gebruik van het gebouw. De eigenaar/gebruiker is hiervoor verantwoordelijk en de gemeente/brandweer heeft een controlerende functie. Daarnaast is de verantwoordelijkheid voor de gebruikers vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving. Ook verzekeraars kunnen aanvullende eisen stellen.

In bijgaand schema is bovengenoemde beschreven. Voor meer gedetailleerde vragen verwijzen wij u naar onze deskundigen.

 Bouwbesluit 2012

 

 Arbo wet- en regelgeving

Kijkt naar de FUNCTIE en het GEBRUIK van het gebouw

Verantwoordelijk is de
EIGENAAR/GEBRUIKER

Controlerende instantie
gemeente/brandweer

 <=>

Kijkt naar de AANWEZIGEN
binnen het gebouw

Verantwoordelijk is de
WERKGEVER

Controlerende instantie
Arbeidsinspectie

 

 

Relevante normatieve verwijzingen

NEN-EN 1838 - Toegepaste verlichtingstechniek
NEN 6088 - Brandveiligheid van gebouwen/ Vluchtwegaanduiding
NEN-EN 50172 - Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen
NEN 1010 - Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
ISSO publikatie 79 - Inspectie en onderhoud van noodverlichtingsinstallatie

Zie ook:
- Veelgestelde vragen over noodverlichting 
Afdrukken Doorsturen