Gebruiksbesluit 2008

Wet- en regelgeving

Voor het onderhoud en de controle van uw brandblusmiddelen, noodverlichting en BHV/AED materialen, is een groot aantal richtlijnen opgezet waar u zich als ondernemer aan dient te houden. Als gecertificeerd bedrijf voert Nu-Swift altijd volgens de geldende wet- en regelgeving de werkzaamheden uit.

Uw veiligheid staat immers altijd voorop!

Hier vindt u de samenvattingen van de belangrijkse normeringen. Onze onderhoudsmonteurs en verkoopadviseurs zijn goed op de hoogte van alle wet- en regelgeving en kunnen u desgewenst op de hoogte brengen.

Vergeet uw eigen controles niet!

Periodiek dient u als gebruiker ook een korte inspectie uit te voeren of uw blusmiddelen, brandslanghaspels en noodverlichting wel in goede staat zijn. Hierbij controleert u kort de aanwezigheid, een visuele controle op compleetheid en werking van de permanent brandende noodverlichting. Ons advies is om dit structureel minstens eenmaal per kwartaal te doen. Deze registratie kunt u bewaren in uw logboek.

Nu-Swift zekerheid boven alles

 

Afdrukken Doorsturen