De 10 tips om veilig te blussen

 

Print hier de 10 tips en hang deze op een prominente plaats in uw gebouw.

1. Blijf altijd rustig en denk logisch na

In paniek doen mensen rare en onbezonnen dingen. Dit komt de eigen veiligheid maar ook de bluspoging zelden ten goede. Denk na over het risico, het soort brand, de juiste aanpak. Probeer wat u geleerd heeft tijdens de BHV training door uw gedachten te laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan de deurprocedure voordat u een ruimte wilt betreden waar brand is. 

2. Alarmeer 112 en waarschuw de aanwezige personen via de BHV organisatie

Ook bij kleine branden alarmeert u de brandweer via 112 en waarschuwt u de aanwezige personen. Bij voorkeur via de BHV organisatie zodat een ontruiming in gang gezet kan worden als dit noodzakelijk blijkt en u geassisteerd kunt worden in de bluspoging. 

3. Sluit ramen en deuren om te voorkomen dat de brand zich niet snel kan uitbreiden. 

4. Bedenk dat rook vaak giftig is, rook inademen kan levensgevaarlijk zijn

Rook is altijd giftig. Het inademen van rook kan dan ook ernstige gevolgen hebben. Probeer daarom rook te vermijden. Is dit niet mogelijk, dan staakt u de bluspoging! Hebt u rook ingeademd, waarschuw dan de hulpdienst. 

5. Gebruik het juiste blusmiddel voor de te blussen brand

Gebruik altijd de juiste blusmiddelen, niet alleen in verband met de effectiviteit van de bluspoging maar ook voor uw veiligheid:

6. Blus van onder naar boven, van voor naar achter en met de wind mee

Het blussen begint doorgaans bij de vuurhaard. Blust u daarom van onder naar boven en van voor naar achter. Houdt u er rekening mee dat vuur massa heeft. Vuur kan weggeduwd worden en via muren en plafonds naar u toe komen. Blijft u daarom altijd laag en alert. Het tegen de wind in blussen zorgt er voor dat u in de rook staat maar ook dat het vuur uw kant op komt. Zorg voor uw eigen veiligheid er dus altijd voor dat u de wind in de rug heeft. Hierdoor kunt u ook verder van de brand afstaan. 

7. Bestrijd grotere branden met meerdere blussers/personen tegelijk

Het blussen met meerdere personen is altijd aan te raden. Zeker bij grotere branden is het zaak om de brand van diverse standpunten te lijf te gaan maar ook om de omgeving van de (grotere) brand nat te houden. Door de hoge temperatuur kan brandbaar materiaal spontaan ontbranden. 

8. Zorg dat de brand niet groter wordt en pas op voor herontbranding

Het heeft geen enkele zin een brandje te blussen als deze zich razendsnel verspreid. Wordt het te groot dan staakt u de poging. Is het nog veilig dan kunt u proberen de omgeving van de brand nat te houden. Bent u met meerdere mensen dan verdeelt u de taken. Lijkt een brand geblust, weest u dan alert op her ontbranding, blijf de (smeulende) resten in de gaten houden en blijf - als het mogelijk en veilig is - aanwezig tot de brandweer is gearriveerd. 

9. Laat blussers na gebruik direct hervullen

Laat gebruikte blusser altijd zo snel mogelijk hervullen of vervangen. U moet er niet aan denken als er om wat voor reden dan ook weer een brandje ontstaat en u heeft geen blusmiddelen meer voorhanden.  

10. Denk altijd aan u eigen veiligheid!

U heeft er niets aan als u slachtoffer wordt van uw eigen dappere bluspoging. Wees er te allen tijde zeker van dat de brand veilig kan worden verlaten en zorg dat u niet ingesloten kan worden door het vuur. Onderneem de bluspoging nooit alleen, neem altijd iemand mee die mee kan denken en u in de gaten houdt. 

 

 Klik hier voor de 10 tips.

Afdrukken Doorsturen