VEBON-NOVB
geautoriseerde leslocatie
Vakopleiding Onderhoud
Kleine Blusmiddelen

 

 


Opleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen

Op grond van de erkenningcriteria is VEBON-NOVB verplicht de vakbekwaamheid van onderhoudsmonteurs te toetsen aan de vakbekwaamheidseis. Toetsing vindt plaats op het examen Opleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen. De cursus Vakopleiding Onderhoud Blusmiddelen biedt eenieder de mogelijkheid om de vereiste vakbekwaamheid te verkrijgen. 

Nu-Swift Brandbeveiliging B.V. is een VEBON-NOVB-erkende leslocatie voor de Vakopleiding Onderhoud Blusmiddelen.

 Op onze leslocatie in Arnhem geven wij zowel de:

  1. 6-daagse Vakopleiding Onderhoud Blusmiddelen als
  2. 1-daagse Bijscholingsopleiding.

Vraag hier uw inschrijfformulier of de eerstvolgende cursusdata aan.

REOB

De Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Blusmiddelen, kortweg REOB genoemd, is een privaatrechtelijke erkenningsregeling, overeenkomstig de wettelijke vereisten, opgesteld en gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken. De Regeling dient een openbaar nut, te weten de verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan blusmiddelen. De REOB is een verenigingsbesluit en sinds 1 januari 2000 uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) te Houten. REOB werd opgesteld in nauwe samenwerking met:

1. Ministerie van Binnenlandse Zaken (Inspectie voor het Brandweerwezen)
2. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Scheepvaartinspectie)
3. Verzekeraars (TBBS)
4. Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer
5. Voorts in overleg met het Ministerie van Economische Zaken.

Afdrukken Doorsturen