Onderhoud van draagbare blustoestellen - NEN2559

De Nederlandse norm NEN 2559:2001 geeft algemene voorschriften voor controle door de gebruiker van blustoestellen en voor het onderhoud en revisie van blustoestellen, uitgevoerd door degene die het onderhoud verricht.

Regelmatige controle door de gebruiker

De eigenaar/gebruiker dient alle draagbare toestellen regelmatig te inspecteren op zichtbare kenmerken zoals aanwezigheid, toegankelijkheid, gebruiksklaar, onbeschadigd, juiste gebruiksaanwijzing, etc.

Jaarlijks onderhoud door een deskundig persoon*

Het draagbare blustoestel dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een deskundig persoon. Een draagbaar blustoestel dient duidelijk gemarkeerd te worden met een pictogram.

Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud door een deskundig persoon*

In het 5e en 15e jaar na de productiedatum dient het blustoestel onderworpen te worden aan een meer uitgebreide controle. Ook worden de vullingen vernieuwd.

Revisie na 10 jaar door een deskundig persoon

In het 10e jaar na de productiedatum dient het blustoestel volledig gedemonteerd, geledigd en opnieuw gevuld. Cilinders van CO2 blussers en patronen worden op druk beproefd, de rompen van andere typen blustoestellen worden  - indien nodig - beproefd op druk. Slang en pistool moeten eveneens beproefd worden. Zonodig worden onderdelen vervangen.* In Nederland is dit een vaktechnisch geschoolde monteur, werkzaam bij een REOB gecertificeerd bedrijf.

 

Afdrukken Doorsturen