Jaarlijkse controle verbanddozen

Conform de Arbowet dient u als werkgever zorg te dragen dat uw bedrijfsverbanddozen BHV altijd intact zijn en tenminste één maal per jaar worden gecontroleerd op compleetheid en steriliteit. De bedrijfsverbanddoos BHV is bestemd om een bedrijfhulpverlener bij calamiteiten te voorzien van de juiste hulpmiddelen.

Wij kunnen de jaarlijkse controle van bedrijfsverbanddozen BHV geheel voor u verzorgen, in combinatie met het jaarlijks onderhoud van uw blusmiddelen

Waaruit bestaat onze jaarlijkse controle?

Onze monteur volgt de volgende stappen:

  1. controle toegankelijkheid en locatie
  2. controle beschadigingen
  3. reiniging binnen- en buitenzijde
  4. controle modules op compleetheid en steriliteit
  5. aanvulling bij aangebroken modules of verlopen steriliteit
  6. verzegeling verbanddoos en modules (zodat u snel kunt zien of de inhoud nog intact is)
  7. aanbrengen controle-etiket 
  8. vervanging sterilon na verloop van steriliteit

Na het onderhoud schrijft de monteur een onderhoudsrapport uit. Als alle verbanddozen goedgekeurd zijn, ontvangt u bij de factuur een onderhoudscertificaat ten behoeve van uw logboek.

Afdrukken Doorsturen