"Al enkele jaren laat ik mijn brandblussers en haspels controleren door Nu-Swift. Ik weet nu zeker dat ik alles 100% voor elkaar heb. Jaarlijks komt er een monteur op tijd voor het onderhoud zonder dat ik erover na hoef te denken.
Een gerust gevoel!"


Brandveiligheid

Het Bouwbesluit, de Arbowet en richtlijnen verzekeraars stellen u als ondernemer verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid van werknemers en bezoekers (zorgplicht) en bevestigen het belang van goede voorzieningen op het gebied van brandveiligheid (blusmiddelen) binnen uw bedrijf.

Nu-Swift: uw partner in brandveiligheid

Onze verkoopadviseurs kunnen vrijblijvend advies geven over uw brandveiligheid. Wij kunnen voor u inventariseren welke blusmiddelen (zoals brandblussers en brandslanghaspels) waar geplaatst kunnen worden, zodat u over voldoende en de juiste blusmiddelen beschikt voor een optimale brandveiligheid van uw bedrijf.

Uiteraard doen wij jaarlijks onderhoud aan uw blusmiddelen, zodat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van brandveiligheid. Een brand kan immers alleen met een goed en functionerend blustoestel worden geblust.

Brandveiligheid van groot belang

De schade die door brand ontstaat wordt vaak ernstig onderschat. Meestal denkt men bij brand wel aan schade aan het pand, producten en productiemiddelen maar niet aan mensenlevens en gevolgen. Productiestilstand, niet kunnen leveren, informatieverlies, schadeclaims, het mislopen van orders en te lage verzekeringsuitkeringen. Kortom, door onvoldoende maatregelen op het gebied van brandveiligheid riskeert u uw onderneming. Uit onderzoek blijkt dat 60% van alle bedrijven binnen 3 jaar na een grote brand alsnog failliet gaat.

Meer informatie Brandveiligheid

Afdrukken Doorsturen