Bouwbesluit 2012

Met de komst van het nieuwe Bouwbesluit 2012 zijn Bouwbesluit 2008 en Gebruiksbesluit 2008 komen te vervallen. Bouwbesluit 2012 kijkt naar de functie en het gebruik van het gebouw. De eigenaar/gebruiker is hiervoor verantwoordelijk en de gemeente/brandweer heeft een controlerende functie.

In het schema is bovengenoemde beschreven. Voor meer gedetailleerde vragen verwijzen wij u naar onze deskundigen.

Bouwbesluit 2012

 

Arbo wet- en regelgeving

Kijkt naar de FUNCTIE en het GEBRUIK van het gebouw

Verantwoordelijk is de
EIGENAAR/GEBRUIKER

Controlerende instantie
gemeente/brandweer

<=>

Kijkt naar de AANWEZIGEN
binnen het gebouw

Verantwoordelijk is de
WERKGEVER

Controlerende instantie
Arbeidsinspectie

Meer informatie over het Bouwbesluit 2012 en brandveiligheid is te vinden op:
(zoekterm o.a. noodverlichting, brandveiligheid, brandblusser, Bouwbesluit 2012)

 

 

Afdrukken Doorsturen