Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van uw medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De bedrijfshulpverlening is de voorpostfunctie van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. Uw bedrijfshulpverleners handelen na ongeval of brand, tot het moment waarop de professionele hulpverlening deze taken over kan nemen. Nu-Swift verzorgt BHV cursussen in heel Nederland.

Nu-Swift BHV cursus

Wij ondersteunen u met BHV-trainingen die gebaseerd zijn op de "E-learning-methode" (elektronisch leren). Dit is een modern concept waarbij de instructietijd op locatie, nodig voor de basis én de herhalingstraining, wordt gehalveerd!

Onze trainers geven BHV basis- en herhalingstrainingen door heel Nederland, zowel voor individuele deelnemers als ook in-company.  Vraag een inschrijfformulier aan!

worplengte Nu-Swift blusser

Wet- en regelgeving bedrijfshulpverlening

Werkgevers moeten zorgen voor goede Arbeidsomstandigheden (artikel 3) en zijn op grond van dat artikel verplicht te zorgen voor deskundige bijstand op het gebied van BHV (artikel 15). De werkgever moet zich laten bijstaan door aangewezen BHV-ers, die dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting dat zij hun BHV-taken naar behoren kunnen vervullen. Het aantal benodigde BHV-ers hangt samen met de aard, grootte, ligging en activiteiten van de onderneming. Daarnaast is het aantal aanwezige werknemers en derden een belangrijk criterium.

Meer informatie BHV/EHBO

  

Afdrukken Doorsturen