VEBON-NOVB
geautoriseerde leslocatie
Vakopleiding Onderhoud
Kleine Blusmiddelen

 

 REOB Vakopleiding Nu-Swift

Nu-Swift Trainingsruimte


Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen

Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
(6-daags)

Nu-Swift is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor de 6-daagse Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen. We geven deze cursus al dan niet in aaneengesloten dagen of in lesblokken. De cursus wordt afgesloten met een Certoplan-toets. Wanneer u de toets met goed gevolg afsluit, ontvangt u een certificaat. 

Bijscholing Vakopleiding Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen
(1-daags)

In de NEN 2559 "Onderhoud van draagbare blusmiddelen" staat o.a. vermeld dat een deskundig persoon eens per jaar een bijscholingscursus moet volgen. Deze cursus wordt afgesloten met een VEBON-NOVB-toets. Wanneer u de toets met goed gevolg afsluit, ontvangt u een certificaat.  

Aanmelden en meer informatie

Vraag een inschrijfformulier aan via ons contactformulier of bel met de afdeling verkoop 
026 363 03 30. Hier kunt u ook terecht voor meer (algemene) informatie over onze Vakopleiding Onderhoud Blusmiddelen en de komende cursusdata.

Afdrukken Doorsturen