Ontruimingsoefening

Uw bedrijf voldoet aan alle benodigde veiligheidsvoorschriften. U heeft een ontruimingsplan, u heeft op verschillende plaatsen ontruimingsplattegronden hangen, u heeft voldoende en goede blusmiddelen, noodverlichting en bedrijfsverbanddozen BHV in uw pand en verschillende personeelsleden hebben een bedrijfshulpverlening training gevolgd.

Dit is helaas geen garantie voor de veiligheid binnen uw pand. Want, weet u hoe men werkelijk handelt in geval van nood? Het antwoord op deze vraag komt u alleen te weten als er zich werkelijk een calamiteit voordoet. 

Wij kunnen in de praktijk uw bedrijfshulpverleningorganisatie (BHV) mee beoordelen door het begeleiden van een ontruimingsoefening. Zo bent u er zeker van dat aan alle facetten ten aanzien van veiligheid en preventie zo goed mogelijk wordt voldaan. Tijdens de oefening komt u te weten hoe men reageert tijdens een calamiteit in uw pand. Knelpunten in uw ontruimingsplan of BHV-organisatie komen tijdens een ontruimingsoefening naar voren. Deze worden na de oefening samen met u, de BHV'ers en uw werknemers besproken. Onze specialisten kunnen u vervolgens helpen de knelpunten weg te nemen zodat er in geval van een ├ęchte calamiteit zo min mogelijk fout gaat.

De ontruiming wordt met behulp van waarnemersformulieren en evaluatieformulieren in kaart gebracht en besproken. Op basis van hiervan wordt een verslag voor u gemaakt.

 

Afdrukken Doorsturen