Blustraining in-company

In de praktijk komt het vaak voor dat een medewerker zonder BHV opleiding en zonder ervaring met brandbestrijding bij een calamiteit als eerste ter plaatse is. Om dan toch adequaat te kunnen optreden bij een beginnende brand is het raadzaam om een blustraining te verzorgen voor het overige personeel. Uiteraard zijn wij u hiermee graag van dienst. Onze trainingen komen wij bij u op het bedrijf verzorgen.

Een training duurt 3 uur en bevat een theoretisch als ook een praktisch gedeelte. U leert hoe een brand ontstaat en welke blusstof bij welke soort brand moet worden gebruikt (theoriegedeelte). Behandeld worden ook de specifieke risico’s in uw bedrijf en hoe in eerste instantie te handelen tijdens een calamiteit/ontruiming. Daarnaast gaat u daadwerkelijk in de praktijk oefenen in onze speciale blustrailer waarbij met diverse types blustoestellen wordt geblust. Dit geschiedt op een realistische wijze waardoor het juiste inzicht en de juiste vaardigheden getraind worden. Elk personeelslid krijgt ruim voldoende de tijd om te blussen en hierdoor de basistechnieken onder de knie te krijgen. In een echte situatie zal dit veel tijd schelen waardoor de nadelige gevolgen van een brand zoveel mogelijk beperkt worden. Na afloop van de training zal een certificaat op naam verstrekt worden.

Uw voordelen

  1. In-company training met gunstige tarieven.
  2. Gebruik van ervaren instructeurs die praktijksituaties kunnen nabootsen.
  3. Realistisch blussen van alle soorten branden in een bluscontainer.
  4. Combinatie van brandbestrijding én tips tijdens het ontruimen.
  5. Door middel van een intake vooraf wordt de training afgestemd op uw bedrijfssituatie.
  6. Een certificaat van deelname per cursist op naam.

De training is prima te combineren met een BHV herhalingscursus (½ dag) of met een begeleiding van een ontruimingsoefening. Bij grotere aantallen deelnemers kunnen er 2 blustrainingen op één dag plaatsvinden. Doelgroep: alle medewerkers.

 

Afdrukken Doorsturen