Noodverlichting running man rechts

Noodverlichting running man onder

Noodverlichting running man links

Noodverlichting pijl onder.jpg

Aan het gebruik van pictogrammen worden strenge eisen gesteld conform NEN-6088.

Belangrijk is dat teksten niet meer zijn toegestaan en pictogrammen eenduidig moeten worden toegepast.

De pictogrammen dienen altijd verlicht te zijn, als er mensen in het gebouw aanwezig zijn. 


Aanleg noodverlichting

Nieuwbouw, verbouw, verhuizing of achterstallig onderhoud? Dan is het aan te raden om één van onze projecteringspecialisten in te schakelen. Deze kan, door middel van een zogeheten 'nulmeting', de totale projectering van uw noodverlichting verzorgen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en omvang van activiteiten en de minimaal benodigde lichtopbrengst per activiteit. Dit geschiedt conform alle geldende wet- en regelgeving, uiteraard ontvangt u een volledige rapportage.

Aandachtspunten bij noodverlichting projecteringen

  1. Verzorging van antipaniekverlichting in ruimten waar zich grote groepen bevinden.
  2. Noodverlichting bij iedere uitgang die bedoeld is voor gebruik in geval van nood.
  3. Aanduiding van de snelste weg naar de nooduitgang.
  4. Goed verlichte vluchtroutes, vooral bij elke richtingverandering en elke kruising of splitsing.
  5. Goede directe aanlichting van traptreden en niveauverschillen.
  6. Verzorging van noodverlichting, ook aan de buitenkant van elke uitgang voor een goede oriëntatie bij het verlaten van het pand.
  7. Goede zichtbaarheid van blusmiddelen, brandmelders en EHBO-posten.
  8. Extra verlichting in kritieke ruimten, zoals meter-en schakelkasten en liftkamers.
  9. Extra verlichting bij risicovolle werkplekken, waar bijvoorbeeld gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen of machines.

 

 

 

 

Afdrukken Doorsturen